O nama

Današnje komunikacije su izložene trendu povećane “gladi” za informacijama. Sami mediji kao što je internet ili TV na zahtev (TV-on- demand) tendenciozno generišu tu potrebu uvođenjem raznih socijalnih mreža, sistema za razmenu multimedijalnih zapisa (dokumentarnih, audio, foto ili video). Ovaj trend je prvenstveno izražen kod individualnog pristupa, gde korisnik preko nekog sredstva masovne komunikacije (računar, tablet, pametni telefon i sl.) opšti sa ostatkom sveta. Pod ostalima se podrazumevaju ili javni serveri “napunjeni” velikom količinom raznih podataka ili drugi individualni korisnici opremljeni sličnom opremom. U svakom slučaju ova komunikacija je dvosmerna, odnosno interaktivna.

Takva tendencija nije zaobišla ni klasične medijske tehnologije koje su izvorno pasivne, kao što je standardni TV program, projekciona i bioskopska sala u koje posetioci dolaze da bi gledali i slušali ono što im se prezentuje.

Tehnologija koju definiše DIM standard uvodi puni profil povratne sprege, interakcije u potpunom smislu reči između pojedinaca u gledalištu i medijskog sadržaja koji se emituje.

Način rada

Suština predložene tehničke koncepcije je ostvarivanje povratne sprege tj. interakcije na relaciji sadržaj koji se prikazuje <> gledalac (učesnik). Primenjujemo modernu tehnologiju koja je trenutno dostupna, a koja ne zahteva nikakva velika ulaganja korisnika bilo u hardware ili software.

Što se opreme tiče korisniku je potreban ekran sa audio sistemom za prikazivanje sadržaja i poruka sistema, kao i internet konekcija na koju će se povezivati personalne jedinice gledalaca-učesnika kao što su laptop računari, tableti ili smartfoni. Učesnici ove periferne jedinice sobom nose, one su njihove lične.
Softverski deo čini WEB bazirana aplikacija ili aplikazija za ANDROID i IOS operativne sisteme. Aplikacija za korisnika se “skida” na njegov personalni uređaj i izvršava sa specijalizovanog servera u cloud okruženju. Sistemski deo aplikacije za administratora sistema se aktivira sa posebnog računara sa kog se onda vrši upravljanje tokom i rezultatima izvršenja programa, a čija se obrada vrši prema želji korisnika. Naprimer, procenjuje se koji učesnik je odgovarao najtačnije i proglašava se pobednik ili se formira lista po uspešnosti i prikazuje na glavnom kao i ekranima personalnih uređaja. Može se vršiti statistička obrada odgovora i na bazi tih rezultata menjati dalji tok projekcije. Moguća obrada informacija može biti potpuna specifikacija odgovora svakog učesnika ponaosob zbog davanja ocene o uspešnosti. U specifikaciju se može dodati i vreme odziva ako je to relevantan parameter korisniku, itd.

Način rada

Moduli

Mogućnosti primene aplikacija po standardu DIM®

DIM-B

DIM-B

DIM-Q

DIM-Q

DIM-T

DIM-T

DIM-V

DIM-V

DIM-G

DIM-G

Kontakt

Ukoliko želite saradnju, imate pitanje ili Vam je potrebna pomoć, molimo Vas da nas kontaktirate!

AV MULTIMEDIA d.o.o.

DIM® TEAM

Takovska 45a, 11000 Beograd

011 3040350

063 1106949

office@dim.technology